İSRAFIN AZALTILMASI VE MÜKERRER TÜKETİMİN ÖNLENMESİ