1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlanı

Dernekpazarı Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarih, 2022-15 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 14/09/2022 tarih, 475 sayılı kararı ile “1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı” kabul edilmiştir.

26/10/2022 Çarşamba günü itibari ile 1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının 30(otuz) gün süre belediyemiz giriş katında ve internet sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İmar planına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsinz.

1/1000 Uygulama İmar Planı

Belediye Taşınmazlarının Kiralanması İlanı Satış İlanı