Birimler

Hikmet ALBAYRAK
Yazı İşleri Müdürü

Yavuz ORHAN
Mali Hizmetler Md. V.

Hüseyin SARI
Zabıta

Hanife BAYRAK
Sekreter

Ali ATALAY
Tahakkuk Memuru V.

Merve HENDEMOĞLU
Hizmetli