Birimler

 

Fen İşleri Müdürü Nedim GÜR

 

Yazı İşleri Müdürü Hikmet ALBAYRAK

 

Mali Hizmetler Müdürü Yavuz ORHAN

 

Tahakkuk Memuru V. Ali ATALAY

 

Tahsildar Behçet Ekşi

 

Sekreter Hanife BAYRAK

 

Zabıta Hüseyin SARI

 

Hizmetli Merve HENDEMOĞLU