Gülen

GÜLEN MAHALLESİ

İlçe merkezinde 4 km uzaklıktadır. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 656′dır. Bu köyün ilk yerlileri değişik söylentilere dayanan bir görüşe göre Hititler’in bir koludur. 1486 tarihli tahrir defterlerinde bugünkü Dernekpazarı sınırları içinde gösderilen 4 yerleşkeden biri “Karye-i Oflare nam-ı diğer Visir”dir. Eski ve köklü bir geçmişi olan köyün adı, 1877 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi’nde “Visir” olarak geçer. 1915′te Sepetçiler olarak önerilen köyün adı 1960 yılında Gülen olarak değiştirilir. 1929 sel felaketinde önemli ölçüde can ve mal kaybına uğrayan köylerden biridir.
Gülen Köyü Dernekpazarı’nın kuzeyinde, Solaklı çayının doğusundaki dik yamaçlarda, dağınık bir yerleşim düzeninde yer alır. Eskiden tarımsal üretim önemsenirken, son dönemlerde işlenen arazı alanları burada da giderek daralmıştır. Çay önemli bir gelir kaynağıdır. Fındık, mısır ve sebzeler bir evin gereksimini karşılayacak ölçüde yetiştirilir. Ayrıca arıcılık da önemli gelir kaynağıdır.
Gülende eğitim düzeyi yüksektir. Önemli din adamlarının yetiştiği bu köyde günümüzde de her alanda ve düzeyde başarılı kişiler vardır. Ayrıca değişik branşlarda ülke çapında sporcuların da yetiştiği bir yerdir.
Yol, su elektrik ve telefon hizmetlerinin ulaştığı köyün yaylası Ögüzlü’dür.