İşçiler

İŞÇİLER

Temizlik İşleri(Şoför) Ömer ODABAŞ

Şoför Abdullah DAĞDEVİREN

Oparetör Yaşar ÇELEBİ

Şoför Ahmet SARI

TEMİZLİK İŞÇİLERİ

Vahit ŞENASLAN

Hüseyin PAKSOY

Turan GÜNEY