İşçiler

İŞÇİLER

Temizlik İşleri(Şoför)
Ömer ODABAŞ

Şoför
Abdullah DAĞDEVİREN

İş Makinesi Operatörü
Yaşar ÇELEBİ

TEMİZLİK İŞÇİLERİ

Vahit ŞENASLAN

Hüseyin PAKSOY

Turan GÜNEY