Kadro

Mehmet Aşık

Belediye Başkanı

Nedim Gür

Belediye Başkanı Yardımcısı

Hikmet Albayrak

Yavuz Orhan

Fen İşleri Müdürü

Ali Atalay

Yazı İşleri Müdürü

Behçet Ekşi

Mali Hizmetler Müdürü

Hanife Bayrak