Kondu

KONDU MAHALLESİ

İlçenin batısında bulunan ve dört yerleşim alanından ibaret olan mahallenin bir bölümü de merkezin doğusunda bulunur.
Tek Mahalle tek muhtarlık olan Kondu bu durumu sürdürürken Belediyenin isteği, Kaymakamın olumlu görüş bildirmesiyle mahallenin yerleşim alanlarına göre dört mahalleye bölünmesi isteği 12,11,2007 tarih ve 1702 sayılı valilik oluruyla bölünerek, Kondu, Güney, Yeni Cami ve Merkez mahalleleri adı altında kesinleşmiş oldu.
Mahallelerin yerleşim tarihi ilçenin genel tarihi ile belirlenir. M.Ö. 785. Yılda Metler’in devamı Persler tarafından şenlendiği sanılmaktadır. Cenevizlilerin de bunları şenleyenlerden olduğu söylenir. Kondu adının ilk gelenlerin yerleşmesinden,konaklamak anlamından oluştuğu varsayımı ağır basmaktadır. Diğer yerleşim alanlarının adlarından yola çıkarsak ilk yerleşenlerin ve yaşayanların Türk olduğu ortaya çıkar. Adı baştan beri Kondu’ dur. Köy adları Türkçe olarak değiştiğinde buranın adı değişmedi.
Belediye olması nedeniyle yol islahı köyler kadar gelişmedi. Her mahalleye ulaşan yol mevcut amma çoğu stabilizedir.
Kondu Mahallesi ile Yenicami Mahallesi birbirine bağlı olduğundan bakıldığında tek mahalle görünümü arzeder.
Merkez mahallesi de İlçenin doğu ve batısında iki bölüm halindedir. Batıda kalan bölüm Güney Mahallesinin doğusunda yer alır.