Ormancık

ORMANCIK MAHALLESİ

İlçe merkezine uzaklığı 7 km’dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 261′dir. Bir söylentiye göre Ormancık, çok eski bir dönemde padişahın Of’ta görevlendirdiği bir memurun üç çocuğu tarafından yerleşime açılmış. 1575 tarihli Tahrir defterinde Of’a bağlı köyler arasında Makodano adıyla geçen köyün burası olduğu kesin olarak bilinememektedir. Ancak 1877 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesinde köyün adı Holo Makidanos ve “Makidinos” olarak geçer. 1915 tarihli İçişleri Bakanlığının genelgesinde Holo Makidanos olarak belirtilen köyün adı, 1960 yılında Ormancık olarak değiştirildi.

1929 sel felaketinden sonra önemli sayıda aile Maçka’ya göç etmiştir. Bölgede bir göç nedeni olan gurbetçiliğin Ormancık’ta da gelir kaynaklarının başında geldiği söylenebilir. Holo vadisinin doğu yamaçlarındaki meyilli arazide yer alan köyde ekonomik girdi sağlayan çay üretimi yaygındır. Bunun yanında her aileye yetecek ölçüde mısır, fasülye, patates yetiştirilirken hayvancılık da sınırlı ölçüdedir. Eğitim düzeyi giderek artmaktadır. Köyün yolu betonla kaplanmıştır. Elektriği, suyu ve telefonu vardır. Köyün yaylaları Parma ve Mavreyas’dır.