Taşçılar

TAŞÇILAR MAHALLESİ

İlçe merkezine uzaklığı 6 km.dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 507′dir. 1517 tarihli Tapu Tahrir Defterinde Of İlçesi sınırları içerisinde “Holo-i Kebir” (Büyük Holo) olarak adlandırılan bölgeye, Fetihten (1461) sonra uzaktan, yakından göçler olmuştur. Nüfus artıkça kümeleşmeye bağlı Holo Boğazın’da 7 köy ortaya çıkmıştır. Bunların ana merkezi olan Fotkene’nin geçmişi kimi kalıntılara dayanarak 1650-1700 yıllarına indiği söylenebilir.
Diğer köylere oranla arazileri daha düzgündür. Ancak, sonuçta aynı sorun: Ekonomik nedenlerle göç, çay, fındık dışında arıcılık önemli bir gelir kaynağıdır.
Eğitim düzeyi yüksektir. Köy dışı görevlerin artması ve gurbetçilik köyün boşalmasına neden olmaktadır. Köyün yaylaları Barma, Mavreyas, Seyd-i Yakup ve Suludere olarak belirlenmiştir.