Tüfekçi

TÜFEKÇİ MAHALLESİ

İlçe merkezine uzaklığı 3 km’dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 167′dir. 1877 yılı Trabzon Vilayeti salnamesinde (9.cilt, s.233) ki kayıtlarda “Arşela Karyesi” olarak gösterilir. Holo grup köylerinin ilkidir. Tarihi geçmişi diğer köylerle aynıdır. Tüfekçiler (Arşela altı), ulaşımın yaya olduğu dönemlerde Of-Dernekpazarı Holo-Kazankıran güzergahındaki hanlarıyla ünlüdür.
Köyün bir bölümü Ormancık, bir bölümü Çalışanlar, bir bölümü de Yenice köyleri ile sınırı olan üç yerleşim alanı vardır. Çay ve fındık gelirine karşın ekonomisi büyük ölçüde diğer köylerde olduğu gibi dışa bağımlıdır. Bu köy, beceri isteyen alanlarda yetiştirdiği ustalarıyla tanınır.
Yol, su, elektrik ve telefon sorunu yoktur. Yaylaları Kazankıran ve Parma’dır.